RSS
 

Posts Tagged ‘รับทำวิทยานิพนธ์’

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำ IS

12 Nov

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ รับทำ IS แบบผู้ช่วยวิจัย ผ่านผลงานกว่า 100 เรื่อง สามารถสอนเขียน ติว   วิทยานิพนธ์อย่างมืออาชีพ รับทําวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาขาที่เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์หลายๆเรื่อง เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ เศรษศาสตร์ การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมการผลิต  การจัดการ หรื่ออื่นๆ

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ รับทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่ รับทําทั้งเล่มหรือเฉพาะบางบท งานเสร็จรวดเร็วทุกต้องครบถ้วนจากมืออาชีพงานวิจัยตลอดทั้งเล่ม รับดูแลตั้งแต่เสนอ proposal จนกระทั้งปิดรูปเล่ม เน้นอ่านง่าย เข้าใจเร็ว อ้างอิงหลักตามวิชาการหรือตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ

 

คุณ เอก tel.08-733-19914 Email : Sanookthesis@hotmail.com

 

รับทำวิทยานิพนธ์ ในประเทศลิเบีย ได้หรือเปล่า

24 Mar

ปัญหาการสู้รบในประเทศลิเบีย Libya ทำให้นักศึกษาจำนวนไม่น้อยในประเทศ ไม่มีเวลามาศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทำให้เด็กเหล่านั้นขาดการศึกาษาหรือหยุดชะงักลง กระทรวงศึกษาของประเทศลิเบียกลายเป็นจุดเพ่งเล็งจากกองกำลังสหประชาชาติ ทำให้หน่วยงานด้านงานวิจัย ล้มเหลว และนำไปสู้การรับจ้างวิจัยโดยซื้อตัวนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศนรอบๆนอก เด็กจึงไม่มีเวลามานั่งเรียน จึง รับทำวิทยานิพนธ์ ให้กับเด็กจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย นักวิจัยจึงเชิญนักวิจัยมาช่วยเก็บตำราเรียน และตำราที่สำคัญๆ เพื่อบันทึกเหตุการร์ประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ประเทสสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ยังคงโจมตีฐานที่มั่นคงพลเอก กัฟดาฟี่ เรื่อยๆและได้ข่าวว่า ลูกชายของเคาตายโดยผลการวิจัยของสหรัฐอเมริกา โดยการรับจ้างวิจัยยิงขีปนาวุธร้ายแรงเข้าไปและรับทำวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษานอกประเทศในย่านเอกเชีย ที่มีการติวเรียนกันเป็นจำนวนมาก

ช่วงเวลานี้เลยจึงต้องหยุดการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดการเสียหายแก่ทางการเพื่อให้เด็กและพลเรื่อนได้อพยพหนีภัยจากการโจมตี ซึ่งขณะนี้ นายกรัฐมนตรีและคนอื่นๆทั่วโลกกำลังลงมติว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อ อย่างไรก็ตาม สมาชิกองค์การนาโต้ต้องรีบหาข้อสรุปไวๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่เด็ก และนักวิจัยจำนวนมาก ดังนั้น เด็กที่กำลังรับทำวิทยานิพนธ์อยู่จากผลงานหรือจากที่อาจารย์สั่งก็ไม่เป็นผล ทำให้เดือดร้อนไปตามๆกัน เพราะไม่สามารถดำเนินการปฏิรูปการศึกษาได้ทันเปิดเทอม ซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ หรือค้นคว้าอิสระ จากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ต้องหยุดตรวจงานให้นักศึกษาทันที